Wat is hoogbegaafdheid?

Over wat hoogbegaafdheid is en wanneer iemand hoogbegaafd is, zijn diverse theorieën.
Vaak wordt gedacht dat een hoog IQ (hoger dan 130) automatisch betekent dat iemand hoogbegaafd is. Uiteraard is het IQ een belangrijke factor voor hoogbegaafdheid, maar is dit niet het totaalplaatje.
Aspecten van hoogbegaafdheid
Het zeer bekende triadisch model van Renzulli stelt een hoge intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen (motivatie) als de meest belangrijke factoren voor hoogbegaafdheid. Een combinatie van deze aspecten biedt de mogelijkheid ergens in uit te blinken.
Heller en Gagné stellen dat ook omgevingsfactoren en niet-cognitieve persoonlijkheidskenmerken een positief of negatief effect hebben op hoogbegaafdheid. Denk hierbij aan gezinssituatie en levensgebeurtenissen, maar ook aan faal- of examenangst en persoonlijke leer- en werkstrategieën.
Meervoudige intelligentie – hoogbegaafd
Volgens Howard Gardner kan men op meerdere manieren intelligent zijn. Door verschillende vormen van intelligentie kan iemand intelligenter zijn op bepaalde vlakken en tegelijk minder intelligent op de andere vlakken.
Gardner onderscheidt acht intelligentievormen:
1. Verbaal-linguïstische: taal, lezen, poëzie…
2. Logisch-mathematische: logisch denken, cijfers, experimenteren…
3. Intrapersoonlijke: Fantasie, eigen gevoel, alleen zijn…
4. Ruimtelijk-visuele: Architectuur, tekenen…
5. Interpersoonlijke: Zorgen voor anderen, leiding geven…
6. Muzikaal-ritmische: Componeren, luisteren naar muziek en zelf muziek maken…
7. Lichamelijk-kinesthetische: Toneel, knutselen, lichamelijke inspanning…
8. Naturalistische: Dieren, planten, verzamelen, natuurfenomenen…
Hoogbegaafd kind?
De kenmerken van hoogbegaafdheid uiten zich vaak al bij zeer jonge kinderen. Een hoogbegaafd kind kan te maken krijgen met gedrags- of leerproblemen. Het is daarom belangrijk door middel van een intelligentieonderzoek te achterhalen of hoogbegaafdheid de oorzaak van gedrags- of leerproblemen is.
Met de juiste begeleiding en coaching leert uw kind om op zijn/haar manier om te gaan met hoogbegaafdheid. Talentinzicht kan u hiermee helpen, vraag naar de mogelijkheden.