Kenmerken beelddenken

Hieronder vindt u een lijst van 22 kenmerken van beelddenken.

Een beelddenker:
1. Denkt voornamelijk in beelden en gebeurtenissen.
2. Is visueel zeer sterk.
3. Leert vanuit het geheel naar de details; die nogal eens vergeten worden.
4. Heeft moeilijkheden met relatief gemakkelijke opdrachten; moeilijkere gaan vlotter.
5. Leert integraal.
6. Kan goed synthetiseren.
7. Moet woorden visualiseren om ze te kunnen spellen.
8. Werkt vlotter aan een toetsenbord dan met pen en papier.
9. Heeft een eigen methode van organiseren (die voor anderen als chaotisch wordt omschreven).
10. Komt intuïtief tot een goede oplossing.
11. Heeft een goed (visueel) langetermijngeheugen.
12. Is beter in wiskundige vraagstukken dan in algebra.
13. Heeft wisselende prestaties op school.
14. Leert door ervaring, door te doen.
15. Is creatief, sportief, muzikaal, emotioneel, mechanisch of technologisch getalenteerd.
16. Leert vreemde talen door onderdompeling.
17. Houdt van biologie, aardrijkskunde, meetkunde.
18. Heeft een bijzonder probleemoplossend vermogen.
19. Is zeer gevoelig voor de houding van de leerkracht.
20. Houdt niet van herhaling.
21. Is minder sterk in het opvolgen van mondelinge instructies.
22. Is een ‘out of the box’-denker.

Herkenbaar? Wellicht vermoedt u dat uw kind een beelddenker is, daarvoor kan u online een test doen. Deze beelddenkers test kan een indicatie van beelddenken geven. Aan de hand daarvan kan er verder onderzoek worden gedaan.