Wat is hoogsensitiviteit (HSP)?

Hoogsensitiviteit, ookwel hooggevoeligheid of hypersensitiviteit, is een aangeboren eigenschap die we aantreffen bij 15-20% van de bevolking, gelijk verdeeld over mannen en vrouwen.
Een hoogsensitief persoon (HSP) heeft een gevoeliger zenuwstelsel dan gemiddeld en zal dus sneller, intenser en meer prikkels opnemen dan iemand anders.
Hoogsensitief: overprikkeld
Een hoogsensitief of hypersensitief persoon sneller zal vaker de behoefte voelen zich af te zonderen om tot rust te komen of indrukken te verwerken. Als dit niet gebeurt, kan deze persoon geïrriteerd, overprikkeld, geagiteerd of zelfs agressief reageren. Bewustzijn van hoogsensitiviteit en hiernaar leven is dus zeer belangrijk.
Hoe ontstaat hooggevoeligheid?
Recent hersenonderzoek toont aan dat bij HSP‘ers de pre-frontale cortex sneller reageert, wat hun waakzaamheid en snelle reactie op bepaalde signalen kan verklaren. Ook vertoont de amygdala een grotere activiteit wanneer ze blije of boze gezichten opmerken. Dit deel van de hersenen legt verbanden tussen info afkomstig van de zintuigen en koppelt deze aan emoties.
Hooggevoeligheid leidt dus tot fellere emoties of reacties op emotionele situaties. Een hoogsensitief persoon blijft langer ‘hangen’ bij negatieve prikkels, maar kan anderzijds ook langer en intenser genieten van positieve stimuli.
Hoogsensitief kind
Ruim 1 op de 5 jongens/mannen is hoogsensitief. Maatschappelijke waarden benadrukken nog te vaak dat jongens niet mogen huilen, hun emoties onder controle moeten houden en zich stoer moeten gedragen.
Wanneer jongens niet voldoen aan deze ‘Boy’s Code’ maar juist empathisch, gevoelig, begripvol en zachtaardig zijn, vormen ze vaak een doelwit voor pesterijen. Ook hoogsensitieve meisjes zijn vaak minder assertief en dus gevoelig voor pesten. Schoolgerelateerd pesten leidt vaak tot depressie en slechte schoolresultaten. Voorkomen dat hooggevoeligheid leidt tot pesten, is het allerbelangrijkste.
Leren omgaan met hoogsensitiviteit biedt kinderen en volwassenen houvast in moeilijke situaties.
Talentinzicht begeleidt en coacht kinderen, studenten en volwassenen die te maken hebben met hoogsensitiviteit.

Lees meer over de kenmerken van HSP en test of uw kind hoogsensitief is.