Hoogbegaafdheid – kenmerken

De kenmerken van hoogbegaafdheid lopen uiteen. Er zijn vele aspecten te benoemen, maar men kan uitgaan van de volgende kenmerken.
1. Goed redeneringsvermogen.
2. Zeer goed geheugen.
3. Uitgebreide woordenschat, taalvaardig, goede communicatieve vaardigheden.
4. Leert snel.
5. Lange taakspanning indien geïnteresseerd.
6. Nieuwsgierig.
7. Perfectionistisch.
8. Hoogsensitief .
9. Brede interesse.
10. Gevoel voor humor.
11. Leeft intens.
12. Groot rechtvaardigheidsgevoel.
13. Levendige fantasie.
14. Creatief.
15. Kritisch t.o.v. zichzelf maar ook t.o.v. anderen.
16. Spelen met cijfers.
17. Goede puzzelaar.
Herkenbare kenmerken?
De meeste kenmerken van een hoogbegaafd kind hebben betrekking op gedrag of karaktereigenschappen. Andere factoren dan hoogbegaafdheid kunnen hier natuurlijk ook van invloed zijn.
Het is raadzaam om, bij twijfel of vermoeden van hoogbegaafdheid, verder onderzoek te laten doen, bijvoorbeeld in de vorm van een intelligentietest .
Voor vragen over deze kenmerken of meer informatie over hoogbegaafdheid kan u Talentinzicht contacteren.