Wat is beelddenken?

Wat is beelddenken?

Beelddenken of visueel ruimtelijk denken (VRD) is de normale vorm van denken tot ongeveer de leeftijd waarop men naar de lagere school gaat. Het is een zeer snelle manier van denken die primair gebeurt in beelden (beelddenken) en dit met een snelheid van ongeveer 32 beelden per seconde.
Dit denken vindt grotendeels onbewust plaats in de rechterhersenhelft, waarbij vlot het geheel wordt overzien en de ‘beelddenker’ gemakkelijk tot een oplossing komt. Bij de vraag hoe beelddenkers aan de oplossing komen zullen zij u het antwoord vaak schuldig moeten blijven. Dit geeft op school maar al te vaak problemen.

Beelddenkers zijn niet traag en lui

Denken in beelden op school

We merken dat kinderen die denken in beelden (wat ook vaak hand in hand gaat met hoogbegaafdheid) minder goed ‘scoren’ op schoolvaardigheden.
Dit zorgt maar al te vaak voor de nodige frustratie en onbegrip, nochtans is dit eenvoudig te verklaren…
Faalangst, leerproblemen, onderpresteren en het ontstaan van een laag zelfbeeld liggen op de loer.

Begeleiding beelddenkers

Talentinzicht begeleidt en coacht beelddenkers. Lees meer over de mogelijkheden voor begeleiding bij beelddenken of contacteer Taleninzicht voor meer informatie.