Wat is beelddenken?

Beelddenken of visueel ruimtelijk denken (VRD) is de normale vorm van denken tot ongeveer de leeftijd waarop men naar de lagere school gaat. Het is een zeer snelle manier van denken die primair gebeurt in beelden (beelddenken) en dit met een snelheid van ongeveer 32 beelden per seconde.

Dit denken vindt grotendeels onbewust plaats in de rechterhersenhelft, waarbij vlot het geheel wordt overzien en de ‘beelddenker’ gemakkelijk tot een oplossing komt. Bij de vraag hoe beelddenkers aan de oplossing komen zullen zij u het antwoord vaak schuldig moeten blijven. Dit geeft op school maar al te vaak problemen.

Beelddenkers: niet traag en lui

Beelddenkers verwerken informatie onbewust simultaan, multidimensionaal en multizintuiglijk (met alle zintuigen tegelijkertijd) en dit van beeld naar beeld dus zonder tussenstappen. Logisch toch dat ze het moeilijk kunnen verwoorden.

Nadeel is dat het omzetten van beelden in woorden en visa versa, tijd vraagt; en deze kinderen daardoor maar al te vaak de stempel krijgen van traag of lui zijn en dit terwijl ze juist razendsnel informatie verwerken.

Denken in beelden op school

We merken dat kinderen die denken in beelden (wat ook vaak hand in hand gaat met hoogbegaafdheid) minder goed ‘scoren’ op schoolvaardigheden.

Dit zorgt maar al te vaak voor de nodige frustratie en onbegrip, nochtans is dit eenvoudig te verklaren :
Het onderwijs is zeer gericht op het auditief sequentiële denken (woorddenken) dat voornamelijk de linker hersenhelft aanspreekt. Dit denken gebeurt met een snelheid van 2 à 3 woorden per seconde, wat bewust plaatsvindt. Dit is voor vele mensen het meest gangbare denkproces.

Maar wat met kinderen die in hun jonge leven een uitgesproken dominante rechter hersenhelft hebben ontwikkeld? Zij moeten als het ware vanaf het eerste leerjaar een ander denkpatroon gaan hanteren; waarbij hun sterktes minder worden aangesproken dan hun struikelblokken.

Faalangst, leerproblemen, onderpresteren en het ontstaan van een laag zelfbeeld liggen op de loer.

Begeleiding beelddenkers

Talentinzicht begeleidt en coacht beelddenkers. Lees meer over de mogelijkheden voor begeleiding bij beelddenken of contacteer Taleninzicht voor meer informatie.

Bekijk ook eens: ‘de 22 kenmerken van beelddenken’ of bezoek ons Beelddenken forum