Kernwaarden Talentinzicht

Talentinzicht gaat altijd onbevooroordeeld van start, vertrekkende vanuit de sterktes van uw kind. We brengen eerst samen het probleem in kaart.

Het probleem moet eerst herkend en erkend worden door het kind zelf, het gezin en eventueel de school. Door praktische tips en handvatten kunnen we de talenten van deze kinderen bovenhalen. Zo leren zij om te gaan met hun struikelblokken, positieve resultaten zullen niet lang uitblijven.

Het werken met kinderen en hun familie gebeurt steeds op een respectvolle manier waarbij wederzijds vertrouwen, eerlijkheid en open communicatie van cruciaal belang zijn.

Talentinzicht werkt professioneel en met methodes waarbij resultaten, op school én thuis, vrij snel zichtbaar worden. Het zelfvertrouwen van uw kind groeit in korte tijd aanzienlijk.

Onze expertise op vlak van Beeldenken en het herkennen van ‘beelddenkers’, helpt u en uw kind hier beter mee om te gaan en struikelblokken en sterktes te vinden.