Over Talentinzicht

Talentinzicht, opgericht in 2008, begeleidt autistische kinderen en kinderen die desondanks hun begaafdheid of hoogbegaafdheid toch problemen ervaren op school of in de thuissituatie. Kinderen waarbij men zegt: “Er zit meer in dan eruit komt”.

Het zijn veelal kinderen die emotioneel zeer begaafd zijn én getalenteerd zijn op vlak van sport, muziek, kunst, techniek, of technologie, maar toch kampen met kleine of grote struikelblokken.

De problemen situeren zich op diverse vlakken. Zo ontstaan er onder andere problemen met technisch lezen, organiseren en plannen, klokkijken of rekenen, maar ook automatiseringsproblemen en gebrek aan tijdsbesef.

Deze kinderen zijn vaak vergeetachtig, chaotisch, dagdromen, hebben een onleesbaar handschrift, wisselende stemming, zijn heel gevoelig (al dan niet hooggevoelig of hoogsensitief), lijken niet goed te luisteren, ervaren concentratiemoeilijkheden, hebben veel nood aan afwisseling, ze zijn sterk kinetisch gericht en worden vaak aanzien als traag of eerder aan de luie kant.

Vaak zien we dat deze problemen veroorzaakt worden doordat kinderen in hun eerste levensjaren voornamelijk een zeer sterke rechterhersenhelft hebben opgebouwd. Ze hebben een voorkeur voor beelddenken (beelddenkers).

Jill Van Vlierberghe

Gegradueerd psychiatrisch verpleegkundige
Ik startte mijn loopbaan op acute volwassen psychiatrie en nadien volgde kinder- en jeugdpsychiatrie.

Opleidingen:
Systeem- en gezinsbenadering – Gent
Specialisatiecursus ‘Beelddenken’- Nederland
Mastercursus coaching – Open Universiteit

Momenteel: Banaba autismespectrumstoornissen – Antwerpen

Wat kan Talentinzicht voor u betekenen?

Ouders, leerkrachten, begeleiders, etc. kunnen ons contacteren met de vraag voor een kennismakingsgesprek, telefonisch overleg/advies of advies ter plaatse.

Tijdens een kennismakingsgesprek proberen we samen op zoek te gaan naar hetgene dat moeilijk loopt en trachten daar de oorzaak van te achterhalen. Daarna kunnen we tips, adviezen en handvatten op maat aanreiken. De bedoeling is steeds na een korte interventie, zelf zo snel mogelijk terug op weg te gaan.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.