Wat is autisme?

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Pervasief, omdat het op verschillende ontwikkelingsgebieden invloed heeft en belemmeringen veroorzaakt; vooral op vlak van communicatie, verbeelding en sociale interactie. Het geheel van mogelijke stoornissen noemt men autismespectrumstoornissen.

De kenmerken van autisme kunnen in verschillende combinaties en intensiteit voorkomen. Vandaar dat men zegt: “autisme kent vele gezichten”.

Autisme en autismespectrumstoornissen

Mensen met autisme of een autismespectrumstoornis, hebben een andere manier van waarnemen en informatie verwerken waardoor ze moeilijkheden ondervinden om informatiedelen te integreren tot één samenhangend geheel. Daarnaast missen ze de vaardigheid om gedachten en gevoelens te herkennen en erkennen.

Kenmerken van autisme kunnen verschillen in voorkomen en intensiteit, ook naargelang de leeftijd. Vandaar dat men zegt: „ autisme kent vele gezichten”.

Autisme staat los van IQ. Er zijn mensen met een lichte tot zware mentale beperking met autisme, maar er zijn eveneens hoogbegaafde mensen met autisme.
Autisme is aan iemands uiterlijk niet merkbaar, maar beïnvloedt wel dagelijks iemands leven.

Syndroom van Asperger

Het Syndroom van Asperger is een autismespectrumstoornis die vooral voorkomt bij kinderen en jongeren die zeer taalvaardig zijn en een normale tot hoge intelligentie hebben. Kinderen en volwassenen met het Syndroom van Asperger hebben voornamelijk moeite op vlak van sociale interactie en tonen vaak een afgebakende reeks in interesses en (herhaaldelijk) gedrag.

Syndroom van Rett

Ook het (zeldzame) Syndroom van Rett valt onder de autismespectrumstoornissen. In tegenstelling tot het Syndroom van Asperger en andere vormen van autisme, komt het Rett Syndroom vrijwel alleen voor bij meisjes. Bij deze vorm van autisme blijft de ontwikkeling van het kind al op jonge leeftijd stilstaan.

Vooral de sociale en communicatieve vaardigheden gaan verloren,  en onder andere epilepsie, scoliose en groeistoornissen leiden tot ernstige lichamelijke en geestelijke invaliditeit.
Kinderen die lijden aan het syndroom hebben een ernstige mentale beperking.

Lees ook meer over de kenmerken van autisme(spectrumstoornissen).

Talentinzicht biedt (hoog)begaafde kinderen begeleiding bij autisme. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.